9844

ilość kontroli
9844

335

zrealizowanych umów
335

100%

zadowolonych klientów
100%

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w Olsztynie

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe (do 31.V i 30.XI)

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada.

Czytaj dalej

Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przeglądy w mieście Olsztyn. 

Czytaj dalej

Przeglądy przewodów kominowych w Olsztynie

Oferujemy Państwu wykonanie kontroli stanu przewodów kominowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku.

Czytaj dalej

Przeglądy i badania szczelności instalacji gazowej

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Oceny wyrobów zawierających azbest

Oferujemy Państwu wykonanie oceny i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przepisami każdy element budowlany lub instalacja zawierająca azbest powinna podlegać okresowej kontroli.

Czytaj dalej